13 Oktober 2017

Penerimaan Delegasi Majlis Perwakilan Penduduk Titiwangsa Malaysia

Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung menerima perwakilan Delegasi Majlis Perwakilan Penduduk Titiwangsa Malaysia

Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung menerima perwakilan Delegasi Majlis Perwakilan Penduduk Titiwangsa Malaysia